head-bankaotonmaka-min
วันที่ 14 มิถุนายน 2024 12:30 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
หน้าหลัก » คลิปกิจกรรม » กลุ่มเพื่อนจิตอาสา เพื่อพ่อหลวงมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

กลุ่มเพื่อนจิตอาสา เพื่อพ่อหลวงมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

อัพเดทวันที่ 23 ตุลาคม 2020

กลุ่มเพื่อนจิตอาสา ได้ทำการมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

กลุ่มเพื่อนจิตอาสา ได้ทำการมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า เพื่อเป็นการทำดีให้กับ พ่อหลวง และได้มอบของที่จำเป็นอาหารและอื่นๆอีกมากมาย

คลิปกิจกรรม ล่าสุด
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า