head-bankaotonmaka-min
วันที่ 14 มิถุนายน 2024 12:28 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า » ทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าได้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าได้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าได้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ทุนการศึกษา ทางโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ขอกราบขอบพระคุณน้ำใจ จากผู้ใหญ่ใจดี พ่อ-แม่

คุณทวีและคุณพิศมัย น้องชาย ดรีมบาร์โค้ด เพื่อน โมเย&เม็ดทรายและพี่สาว สามี น้อง หนองน้ำขุ่น คุณน้าปลา

ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า โดยมี นางกมลวรรณ วันดีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า เป็นตัวแทนในการมอบให้

ทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ล่าสุด
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า