head-bankaotonmaka-min
วันที่ 12 เมษายน 2021 6:42 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
หน้าหลัก » ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1451
อบ.2
4371
อบ.3
2461
รวม อบ.
711183
ป.1
2131
ป.2
2021
ป.3
5491
ป.4
0331
ป.5
1561
ป.6
4371
รวมประถม
1416306
รวมทั้งหมด
2127489
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

 

 

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า