head-bankaotonmaka-min
วันที่ 17 มิถุนายน 2024 4:26 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » คณะสิงห์อาชีวะ ได้มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์เครื่องเขียนจักรยานเสื้อผ้า

คณะสิงห์อาชีวะ ได้มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์เครื่องเขียนจักรยานเสื้อผ้า

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

คณะสิงห์อาชีวะ ได้ทำการมอบสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

คณะสิงห์อาชีวะ คณะกรรมการสถานศึกษาคุณครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ขอขอบพระคุณเหล่าพี่ๆจาก คณะสิงห์อาชีวะ ที่ได้ทำการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์เครื่องเขียน จักรยานไว้สำหรับขับขี่ และเสื้อผ้า ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ทางโรงเรียนขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

คณะสิงห์อาชีวะ
คณะสิงห์
คณะสิงห์
คณะสิงห์
กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า