head-bankaotonmaka-min
วันที่ 5 ธันวาคม 2023 10:50 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า » ผลการคัดเลือกบุคคล ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ผลการคัดเลือกบุคคล ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ผลการคัดเลือกบุคคล ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว

ผลการคัดเลือกบุคคล ประกาศโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ได้ทำการ รายงานตัววันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ผลการคัดเลือกบุคคลผลการคัดเลือกบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ล่าสุด
11

นางกมลวรรณ วันดี

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

อัพเดทล่าสุด

Greatest VPN With regards to Spectrum

Greatest VPN With regards to Spectrum

What to Look For in a Data Room Assessment

What to Look For in a Data Room Assessment

Credentialed Secure Cloud Software

Credentialed Secure Cloud Software

Avast Free Message board

Avast Free Message board

The right way to Select a Data Room Professional

The right way to Select a Data Room Professional

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า