head-bankaotonmaka-min
วันที่ 9 ธันวาคม 2022 10:07 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า » ผลการคัดเลือกบุคคล ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ผลการคัดเลือกบุคคล ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ผลการคัดเลือกบุคคล ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราว

ผลการคัดเลือกบุคคล ประกาศโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ได้ทำการ รายงานตัววันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ผลการคัดเลือกบุคคลผลการคัดเลือกบุคคล
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ล่าสุด
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า