head-bankaotonmaka-min
วันที่ 14 มิถุนายน 2024 12:53 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า » ร่วมบริจาค เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเงินสร้างหลังคาหน้าเวทีให้นักเรียน

ร่วมบริจาค เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเงินสร้างหลังคาหน้าเวทีให้นักเรียน

อัพเดทวันที่ 29 ตุลาคม 2020

ร่วมบริจาค ทางโรงเรียนขออนุญาตผู้มีจิตศรัทธาร่วมการบริจาค

ร่วมบริจาค เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาค เงินสร้าง หลังคาหน้าเวที ให้นักเรียน มีพื้นที่บังแดดบังฝนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 285 ตารางเมตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ล่าสุด
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า