head-bankaotonmaka-min
วันที่ 27 มิถุนายน 2024 6:11 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

คลิปกิจกรรม

SBC ปันน้ำใจจากพี่สู่น้องครั้ง16(ค่ายอาสาพัฒนาชนบท)

SBC ปันน้ำใจจากพี่สู่น้องครั้ง16(ค่ายอาสาพัฒนาชนบท)

SBC ได้จัดกิจกรรมจากพี่สู่น้องให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า SBC ได้ทำการมอบกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า ด้วยการจัดกิจกรรม จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 16 โดยได้ทำการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

กลุ่มเพื่อนจิตอาสา เพื่อพ่อหลวงมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

กลุ่มเพื่อนจิตอาสา เพื่อพ่อหลวงมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

กลุ่มเพื่อนจิตอาสา ได้ทำการมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า กลุ่มเพื่อนจิตอาสา ได้ทำการมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า เพื่อเป็นการทำดีให้กับ พ่อหลวง และได้มอบของที่จำเป็นอาหารและอื่นๆอีกมากมาย

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่าได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษา ซึ่งโรงเรียนได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับเหล่านักเรียน โดยมี นางกมลวรรณ วันดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า เป็นผู้มอบ

โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า